Aktualności

Prosimy o wpłaty akredytacji Trenera przelewowo do 03.12.2020.
Opłata gotówkowa na miejscu nie będzie przyjmowane co będzie jednoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa.


Dane do przelewu:
Nr 20 1240 5657 1111 0010 7747 9137
Odbiorca: Adrian Kowalski Tytuł przelewu: Akredytacja "Imię i Nazwisko Trenera - Sobota/Niedziela" Kwota akredytacji: 100zł/os/dzień

Informujemy, że Trenerzy mogą uczestniczyć według poniższych wytycznych: 1-2 pary - 1 trener 3-4 pary - 2 trenerów itd.

UWAGA!!!

* Do obiektu na miejsce Trenera akredytowanego nie mogą wchodzić inne osoby,
* Weryfikacja trenerów odbędzie się poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ochronie przy wejściu,
* Każdy Trener będący na liście opiekunów po weryfikacji tożsamości będzie odbierał identyfikator i bransoletkę przy stanowisku ochrony.
* Zgłoszenie akredytacji po terminie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa.

Zgłoszenie akredytacji opiekuna zawodników małoletnich do 12 r.ż. do 3.12.2020

(Uchwała Zarządu FTS nr 64/2020 z dn. 24.11.2020)

Akredytacja: Bezpłatna

UWAGA!!!

* Do obiektu na miejsce opiekuna akredytowanego małoletniego zawodnika do 12 r.ż  nie mogą wchodzić inne osoby,
* Weryfikacja opiekunów odbędzie się poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ochronie przy wejściu,
* Każda osoba będąca na liście opiekunów po weryfikacji tożsamości będzie odbierała identyfikator i bransoletkę przy stanowisku ochrony.
* Zgłoszenie akredytacji po terminie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa.

Link: kliknij tutaj