1) Komu przysługuje?

Zawodnicy, którzy w dniu startu nie mają ukończonego 13 roku życia powinni znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej – jeden opiekun do każdej osoby małoletniej !!!

2) Metoda płatności:

Akredytacja jest ważna po wykupieniu jej w kwocie 45zł za osobę do dnia 24.05.2021 (23:59) – decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora. Akredytacje wpłacone po 24.05.21 nie będą aktywne.
Nie ma możliwości gotówkowego rozliczenia akredytacji na miejscu.

3) Dane do przelewu:

Numer konta: 51 1240 5657 1111 0010 4844 4151

Odbiorca: Adrian Kowalski

Tytuł przelewu: Akredytacja- „Imię I Nazwisko opiekuna” za tancerza ” Imię i Nazwisko tancerza” „kategoria”

4) Każdy opiekun będzie miał obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu oraz okazania się dowodem potwierdzającym tożsamość.

Osoby które dokonają wpłaty za akredytację, a nie będzie ona im przysługiwała zgodnie z wytycznymi, nie będą miały możliwość wejścia po weryfikacji na miejscu a ich wpłata będzie traktowana jako darowizna na rzecz szkoły tańca ArtDance zatem prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją na numerze startowym pary.


Każdy Opiekun ma obowiązek wypełnienia ankiety zdrowotnej i przekazania jej ochronie przy wejściu: