Link do formularza akredytacji:


> Kliknij tutaj <


Przelew za akredytację:

Nr konta: 20 1240 5657 1111 0010 7747 9137

Odbiorca: Adrian Kowalski

Tytuł przelewu: Akredytacja „Imię i Nazwisko Trenera – Sobota/Niedziela”

Kwota akredytacji: 100zł/os/dzień