Regulamin

1) Akredytacja opiekuna

1) Komu przysługuje?

Zawodnicy, którzy w dniu startu nie mają ukończonego 13 roku życia powinni znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej – jeden opiekun do każdej osoby małoletniej !!!

2) Metoda płatności:

Akredytacja jest ważna po wykupieniu jej w kwocie 45zł za osobę do dnia 25.05.2021 (23:59) – decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora. Akredytacje wpłacone po 25.05.21 nie będą aktywne.
Nie ma możliwości gotówkowego rozliczenia akredytacji na miejscu.

3) Dane do przelewu:

Numer konta: 51 1240 5657 1111 0010 4844 4151

Odbiorca: Adrian Kowalski

Tytuł przelewu: Akredytacja- „Imię I Nazwisko opiekuna” za tancerza ” Imię i Nazwisko tancerza” „kategoria”

4) Każdy opiekun będzie miał obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu oraz okazania się dowodem potwierdzającym tożsamość.

Osoby które dokonają wpłaty za akredytację, a nie będzie ona im przysługiwała zgodnie z wytycznymi, nie będą miały możliwość wejścia po weryfikacji na miejscu a ich wpłata będzie traktowana jako darowizna na rzecz szkoły tańca ArtDance zatem prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją na numerze startowym pary.


Każdy Opiekun ma obowiązek wypełnienia ankiety zdrowotnej i przekazania jej ochronie przy wejściu:

2) Akredytacja trenera

Prosimy o wpłaty akredytacji Trenera (płatności przelewem) do 25.05.2021

Opłata gotówkowa na miejscu nie będzie przyjmowane co będzie jednoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa.


1) Komu przysługuje?

Każdy Trener musi się zarejestrować poprzez bazę w zakładce akredytacja na stronie

2) Metoda płatności:

Akredytacja jest ważna po wykupieniu jej w kwocie 50zł/os/dzień do dnia 25.05.2021 (23:59) – decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora. Akredytacje wpłacone po 25.05.21 nie będą aktywne.
Nie ma możliwości gotówkowego rozliczenia akredytacji na miejscu.

3) Dane do przelewu:

Numer konta: 51 1240 5657 1111 0010 4844 4151
Odbiorca: Adrian Kowalski
Tytuł przelewu: Akredytacja „Imię i Nazwisko Trenera – Sobota/Niedziela”
UWAGA!!!
* Do obiektu na miejsce Trenera akredytowanego nie mogą wchodzić inne osoby,
* Weryfikacja trenerów odbędzie się poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ochronie przy wejściu,
* Każdy Trener musi się rejestrować poprzez bazę w zakładce akredytacja.
* Zgłoszenie akredytacji po terminie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa.
*  Osoby które dokonają wpłaty za akredytację, a nie będzie ona im przysługiwała zgodnie z wytycznymi, nie będą miały możliwość wejścia po weryfikacji na miejscu a ich wpłata będzie traktowana jako darowizna na rzecz szkoły tańca ArtDance

4) Każdy Trener ma obowiązek wypełnienia ankiety zdrowotnej i przekazania jej ochronie przy wejściu: